آغاز گشت‌زنی هوایی اندونزی، مالزی و فیلیپین علیه داعش
آغاز گشت‌زنی هوایی اندونزی، مالزی و فیلیپین علیه داعش