استخدام در بانک کار آفرین


بانک
کارآفرین به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در دفتر امنیت
اطلاعات، از متقاضیان مرد با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

آشنایی با تکنولوژی های امنیت شبکه

آشنایی با تکنولوژی های مدیریت شبکه

آشنایی با یکی از سیستم عامل های Linux یا Windows.

آشنایی با اصول و مبانی تجارت الکترونیک و بانکداری

آشنایی با معماری های متداول در زیرساختهای فناوری اطلاعات

آشنایی با مفاهیم تحلیل و طراحی امن نرم افزارهای کاربردی

انجام کار به صورت شیفت کاری

متقاضیان دارای معدل ۱۴ و بالاتر

فارغ التحصیل یکی از دانشگاه های شریف، تهران، امیرکبیر، علامه طباطبائی، شهید بهشتی، خواجه نصیر طوسی و علم و صنعت تهران.

داوطلبان حائز شرایط می توانند درخواست های خود را از طریق آدرس ایمیل jobs@karafarinbank.ir جهت بررسی، ارسال نمایند.
عناوین شغلی مورد نیاز

کارشناس واحد امنیت اطلاعات
تخصص های مورد نیاز :
آشنایی با تکنولوژی های امنیت شبکه آشنایی با تکنولوژی های مدیریت شبکه
آشنایی با یکی از سیستم عامل های Linux یا Windows. آشنایی با اصول و مبانی
تجارت الکترونیک و بانکداری آشنایی با معماری های متداول در زیرساختهای
فناوری اطلاعات آشنایی با مفاهیم تحلیل و طراحی امن نرم افزارهای کاربردی

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

جنسیت : مرد

محل استخدام : تهران

شرایط :
انجام کار به صورت شیفت کاری متقاضیان دارای معدل ۱۴ و بالاتر فارغ التحصیل
یکی از دانشگاه های شریف، تهران، امیرکبیر، علامه طباطبائی، شهید بهشتی،
خواجه نصیر طوسی و علم و صنعت تهران.لینک منبع