اظهارات مجری «من و شما» پس از حاشیه‌های حضور میناوند
اظهارات مجری «من و شما» پس از حاشیه‌های حضور میناوند