القاعده برای تعیین پسر بن‌لادن به عنوان رهبر آتی خود آماده می‌شود
القاعده برای تعیین پسر بن‌لادن به عنوان رهبر آتی خود آماده می‌شود