برانکو: مقابل الهلال می‌توانیم به بازی برگردیم، اگر غایبان برسند
برانکو: مقابل الهلال می‌توانیم به بازی برگردیم، اگر غایبان برسند