بوریس جانسون: جهان برای حل دیپلماتیک بحران کره‌شمالی تلاش می‌کند
بوریس جانسون: جهان برای حل دیپلماتیک بحران کره‌شمالی تلاش می‌کند