بیانیه ارتش در محکومیت مواضع ترامپ علیه سپاه پاسداران




بیانیه ارتش در محکومیت مواضع ترامپ علیه سپاه پاسداران