داماد ترامپ: دیدارم با وکیل روس اتلاف وقت بود/تنها ۴بار با روس‌ها تماس داشتم
داماد ترامپ: دیدارم با وکیل روس اتلاف وقت بود/تنها ۴بار با روس‌ها تماس داشتم