سوژه شدن این گربه با چهره غمگین و افسرده + تصاویر


cat12111 jazzaab ir سوژه شدن این گربه با چهره غمگین و افسرده + تصاویر

 

سوژه شدن این گربه با چهره غمگین و افسرده + تصاویر

 

 

جذاب ، لوهو غمگین‌ترین و افسرده‌ترین گربه جهان است که این روزها سوژه فضای مجازی شده است. این گربه با چهره غمگین خود به عنوان افسرده‌ترین گربه جهان شناخته می‌شود اما با این حال طرفداران و دنبال کنندگان زیادی در اینستاگرام دارد

 

1506281086 jazzaab net سوژه شدن این گربه با چهره غمگین و افسرده + تصاویر

1506281087 jazzaab net سوژه شدن این گربه با چهره غمگین و افسرده + تصاویر

1506281086 jazzaab net سوژه شدن این گربه با چهره غمگین و افسرده + تصاویر

1506281089 jazzaab net سوژه شدن این گربه با چهره غمگین و افسرده + تصاویر

گربه غمگین

1506281091 jazzaab net سوژه شدن این گربه با چهره غمگین و افسرده + تصاویر

پرطرفدارترین گربه دنیا

1506281092 jazzaab net سوژه شدن این گربه با چهره غمگین و افسرده + تصاویر

1506281094 jazzaab net سوژه شدن این گربه با چهره غمگین و افسرده + تصاویر

1506281096 jazzaab net سوژه شدن این گربه با چهره غمگین و افسرده + تصاویر