شبکه خبر تلویزیون: جنب و جوش خاصی در ستاد انتخابات شاهدیم


شبکه خبر تلویزیون: جنب و جوش خاصی در ستاد انتخابات شاهدیم

به گزارش خبرآنلاین، مجری این شبکه با بیان اینکه ۵ ساعت و نیم از شمارش آرا گذشته اما هنوز نتایج شمارش آرا اعلام نشده، گفت: البته هم اکنون جنب و جوش خاصی در ستاد انتخابات شاهدیم. گویا می خواهند نتایج کاملتری را به زودی ارائه دهند.

به گفته وی نتایج رسمی انتخابات از سوی وزیر کشور یا اطلاعیه ستاد انتخابات اعلام می شود و آنچه در فضای مجازی و سایت‎ها اعلام شده رسمی نیست. معیار اطلاعیه‎های رسمی وزارت کشور است.

۲۷۷۲