شریفی: جام جهانی می‌تواند سکوی پرتابی برای بازیکنان نوجوان باشد
شریفی: جام جهانی می‌تواند سکوی پرتابی برای بازیکنان نوجوان باشد