فوتبال ساحلی در تبریز جریان دارد/ علیگلی: در هوای سرد نمی‌توانیم تمرین کنیم
فوتبال ساحلی در تبریز جریان دارد/ علیگلی: در هوای سرد نمی‌توانیم تمرین کنیم