واکنش‌ها به تصمیم احتمالی ترامپ/تاکید جهانیان بر حفظ برجام/حمایت همه‌جانبه از سپاه و …واکنش‌ها به تصمیم احتمالی ترامپ/تاکید جهانیان بر حفظ برجام/حمایت همه‌جانبه از سپاه و …