وزارت کشور:آمارهای منتشره در فضای مجازی رسمی و قانونی نیست/تصویر مانیتور شمارش آراء صحت ندارد


وزارت کشور:آمارهای منتشره در فضای مجازی رسمی و قانونی نیست/تصویر مانیتور شمارش آراء صحت ندارد

سید سلمان سامانی در رابطه با انتشار نتایج نربوط به انتخابات ریاست جمهوری در فضای مجازی گفت:‌تا این لحظه نتایج رسمی منتشر نشده است و آمار منتشر شده در فضای مجازی قانونی و رسمی نیست.

همچنین مجری شبکه خبر عنوان کرد: مسئولین وزارت کشور اعلام نمودند تصاویری که در فضای مجازی تحت عنوان مانیتور شمارش آرای ستاد انتخابات منتشر شده صحت ندارد

۲۹۲۱۷