وقوع۶۰ درصد تصادفات جاده‌ای در محدوده ۳۰ کیلومتری شهرها
وقوع۶۰ درصد تصادفات جاده‌ای در محدوده ۳۰ کیلومتری شهرها