کرملین: اگر آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شود، ایران نیز خارج می‌شود
کرملین: اگر آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شود، ایران نیز خارج می‌شود