گزینه‌های مطرح برای استانداری تهران چه کسانی هستند؟


گزینه‌های مطرح برای استانداری تهران چه کسانی هستند؟

به گزارش خبرآنلاین پست اینستاگرام بهروز نعمتی به شرح زیر است؛

گزینه های مطرح برای استانداری تهران ۱- اقای مهرعلی زاده۲- اقای انصاری لاری۳- اقای مقیمی

۲۹۲۱۲