گل‌محمدی: به حمایت هواداران مقابل پرسپولیس دل خوش کرده‌ایم
گل‌محمدی: به حمایت هواداران مقابل پرسپولیس دل خوش کرده‌ایم