AFC مهلت تسویه حساب باشگاه‌های بدهکار ایرانی را ۲ ماه تمدید کرد
AFC مهلت تسویه حساب باشگاه‌های بدهکار ایرانی را ۲ ماه تمدید کرد