اخبار گروه اجتماعی

اعداد و ارقام ساختگی به مردم ندهید

گروه جامعه: نائب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر ارقام و اعداد اعلام شده توسط دبیر را ساختگی دانست و گفت: ما به دنبال سیاه نمایی نیستیم اما شهرداری در حال حاضر ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و…
بیشتر بخوانید